Αγαπητοί εκπαιδευτικοί,

Σας καλούμε να συμμετέχετε στις δράσεις του Μαθητικού Ραδιοφώνου, ενταγμένες στο πλαίσιο των Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων έτσι ώστε να μπορείτε να οργανώσετε και να υλοποιήσετε απρόσκοπτα τις δραστηριότητες της ραδιοφωνικής και μουσικής παραγωγής καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς.

Η σχετική εγκύκλιος του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠΑΙΘ) με Αρ. Πρωτ: 137053/ΓΔ4/09-10-2020, που αφορά στον σχεδιασμό και υλοποίηση Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων (Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας, Πολιτιστικών θεμάτων, για το σχολικό έτος 2020-21, έχει προθεσμία υποβολής στον/ην Υπεύθυνο/η Σχολικών Δραστηριοτήτων μέχρι τις 30 Οκτωβρίου 2020.

Προς διευκόλυνσή σας, έχουμε προσαρμόσει το σχετικό έντυπο που απαιτείται και μπορείτε να τροποποίησετε και να προσθέσετε τα δικά σας στοιχεία.

Στο μενού με τα Έντυπα- Δηλώσεις, μπορείτε να βρείτε το συμπληρωμένο το Πρότυπο Σχεδίου Υποβολής Προγράμματος Σχολικών Δραστηριοτήτων, καθώς και έντυπα για τις Δηλώσεις Γονέα ή Κηδεμόνα τα οποία έχουν προσαρμοστεί για να είναι σύμφωνα με τον γενικό κανονισμό προσωπικών δεδομένων.

Καλή αρχή!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *