Είμαστε στην ευχάριστη θέση να μοιραστούμε μαζί σας, τα αγαπητά μέλη της Κοινότητας του European School Radio, τη βράβευση δύο ψηφιακών διδακτικών σεναρίων ως ΒΕΛΤΙΣΤΑ στα πλαίσια της Πράξης «Ανάπτυξη μεθοδολογίας ψηφιακών διδακτικών σεναρίων για τα γνωστικά αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» του Επιχειρησιακού Προγράμματος: «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»,

Οι εκπαιδευτικοί κ. Γενιτζές Αναγνώστης (ΠΕ19) με το σενάριο Δημιουργώντας ένα ραδιοφωνικό σποτ- Επεξεργασία ήχου με το λογισμικό επεξεργασίας ήχου Audacity και ιστοεξερεύνηση και η κ. Τούλιου Ευτυχία (ΠΕ70) με το σενάριο Ραδιοφωνικό αφιέρωμα για την υπεραλίευση στην Ευρώπη ήταν προσκεκλημένοι στην ημερίδα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων στις 3 Νοεμβρίου 2015, οι οποίοι και βραβεύτηκαν κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης. Τα σενάρια αυτά χαρακτηρίστηκαν ως Βέλτιστα, διαθέτουν παιδαγωγικό ISO και αποτελούν πιστοποιημένο εκπαιδευτικό υλικό για κάθε μέλος της εκπαιδευτικής κοινότητας. Είναι διαθέσιμα στην πλατφόρμα Αίσωπος.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *