Ζωντανά Σάββατο 12:00 – 14:00 και Κυριακή 12:00 -14:00
To European School Radio είναι παρόν και στο
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ, «ΣΧΟΛΙΚΗ ΒΙΑ ΚΑΙ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ»
Θεσσαλονίκη, 8 – 10 Απριλίου 2016

Στέφανος Ηλιάδης, Μαρία Ελένη Χάλαρη, Ιωάννα Μοσχίδου, συντονιστής Νίκος Γιαγκούλης

http://www.synedrioparatvias.kmaked.eu/

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *