Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα “Κάνω ραδιόφωνο στο European School Radio” σχεδιάστηκε από την Επιστημονική Εταιρία Διαθεματικό Διαπολιτισμικό Ραδιόφωνο της Εκπαιδευτικής Κοινότητας «European School Radio, Το Πρώτο Μαθητικό Ραδιόφωνο», το οποίο ύστερα από την έγκριση από το Υπουργείο Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων και το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, υλοποιήθηκε πιλοτικά από τον Μάρτιο του 2016 έως τον Μάιο του 2016 στις εγκαταστάσεις των Τμημάτων Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Μηχανικών του Αλεξάνδρειου Τεχνολογικού Ιδρύματος Θεσσαλονίκης (ΑΤΕΙ-Θ). Καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης, υποστηρίχθηκε από την Ένωση Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Μακεδονίας- Θράκης (Ε.Σ.Η.Ε.Μ-Θ.), μέσω της οποίας οι μαθητές είχαν τη δυνατότητα να συνεργαστούν με επαγγελματία δημοσιογράφο και ραδιοφωνικό παραγωγό. 

 

2016-06-30

Υποδοχή σχολείου από τους υπεύθυνους καθηγητές του ΑΤΕΙ-Θ, τον δημοσιογράφο και τον φοιτητή- συντονιστή του εργαστηρίου Τεχνολογίας

Το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε επιτυχώς φιλοξενώντας στις εγκαταστάσεις του Αλεξάνδρειου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Θεσσαλονίκης 5 σχολεία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και 3 σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με 192 μαθητές συνολικά. Στο πρώτο μέρος του τρίωρου εκπαιδευτικού προγράμματος, η ομάδα εργασίας με τους μαθητές που συνέταξαν από το σχολείο τους τα κείμενα της εκπομπής συμμετείχε σε βιωματικό εργαστήριο μίας ώρας για τη ραδιοφωνική παραγωγή, όπου οι μαθητές συζήτησαν για το περιεχόμενο της ραδιοφωνικής εκπομπής και τον τρόπο σύνταξης ραδιοφωνικού ρεπορτάζ με τους δημοσιογράφους. Παράλληλα, οι μαθητές του εργαστηρίου τεχνολογίας έκαναν πρακτική στη χρήση λογισμικών για ραδιοφωνική παραγωγή και ηχογραφούσαν το σποτ της εκπομπής.

stefanos

Α’ Μέρος: Εργαστήριο Τεχνολογίας με τον φοιτητή Στέφανο Ηλιάδη

Εκπαιδεύοντας στα λογισμικά για το ραδιόφωνο

Εκπαιδεύοντας τους μαθητές στη χρήση λογισμικών για το ραδιόφωνο

ioanna

Α’ Μέρος: Εργαστήριο Δημοσιογραφίας με τη φοιτήτρια Ιωάννα Μοσχίδου

Στο δεύτερο μέρος του προγράμματος, οι δύο ομάδες μαθητών εργάζονταν από κοινού με τους ρόλους τους για τη μετάδοση της μονόωρης ζωντανής εκπομπής.

Με τον Κώστα Μήρτσο στο στούντιο του ESR

B’ Μέρος: Με τον Κώστα Μήρτσο στο στούντιο του ESR

 

veriastudio

Β’ Μέρος: Στο στούντιο με ζωντανή μετάδοση μουσικής

 

agpavlosstudio

Β΄Μέρος: Η μεγάλη στιγμή της ζωντανής εκπομπής

 

Αξιολόγηση

Μετά τη συμμετοχή κάθε σχολείου στο πρόγραμμα, δόθηκαν ερωτηματολόγια στους εκπαιδευτικούς και στους μαθητές, ώστε να αποτυπωθεί η εμπειρία τους, να μελετηθούν οι απόψεις τους και να αποτελέσουν τη βάση για βελτίωση τη νέα σχολική χρονιά.

  • Αξιολόγηση από τους εκπαιδευτικούς

Στο ερωτηματολόγιο αξιολόγησης απάντησαν 11 εκπαιδευτικοί από τα 8 σχολεία που συμμετείχαν στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Οι 5 ήταν δάσκαλοι σε Δημοτικά Σχολεία, οι 3 εκπαιδευτικοί Πληροφορικής, 1 φιλόλογος και 2 εκπαιδευτικοί Ηλεκτρονικής. Σε ποσοστό 72,7% οι εκπαιδευτικοί είχαν εμπειρία από διαδικτυακό ραδιόφωνο.

ek2

Σχήμα 1. Απάντηση εκπαιδευτικών για τη γενική εκτίμησή τους

Οι εκπαιδευτικοί είχαν πολύ θετική άποψη σε ποσοστό 81,8%, ενώ θετική και μέτρια σε ίδιο ποσοστό 9,1%. Κανένας δεν είχε αρνητική εκτίμηση.

1ek

Σχήμα 2. Αποτύπωση της διάθεσης των εκπαιδευτικών μετά το εκπαιδευτικό πρόγραμμα

Οι εκπαιδευτικοί δήλωσαν ότι θα προτείνουν το εκπαιδευτικό πρόγραμμα σε συναδέλφους τους σε ποσοστό 90,9%, θα ενθαρρύνουν τους μαθητές τους να ακούνε ραδιόφωνο και θα βελτιώσουν τις παραγωγές τους σε ποσοστό 72,7% και θα σχεδιάσουν τη συμμετοχή του σχολείου τους στο Μαθητικό Ραδιόφωνο σε ποσοστό 18,2%.

  • Αξιολόγηση από τους μαθητές

Στο ερωτηματολόγιο αξιολόγησης απάντησαν 98 μαθητές από τους 192 που συμμετείχαν συνολικά, οι οποίοι σε ποσοστό 75,5 δεν είχαν ξανακάνει εκπομπή στο ραδιόφωνο. Οι περισσότεροι σε ποσοστό 45,3% συμμετείχαν στην Ομάδα των Παρουσιαστών- Εκφωνητών και ακολουθούσαν οι Τεχνικοί- Ηχολήπτες σε ποσοστό 35,8%. Στο ραδιοφωνικό στούντιο συμμετείχαν οι περισσότεροι σε ποσοστό 63,3% στο μικρόφωνο, σε ποσοστό 14,3% δε συμμετείχαν και απλά παρατηρούσαν τη ροή, σε ποσοστό 15,3% ήταν στην κονσόλα και το μικρόφωνο, ενώ οι λιγότεροι σε ποσοστό 7,1 ήταν μόνο στην κονσόλα.

math2math3

Σχήμα 3. Η εκτίμηση των μαθητών για τις αποκτηθείσες γνώσεις τους

Οι μαθητές που συμμετείχαν στο εργαστήριο τεχνολογίας έδωσαν την υψηλότερη βαθμολογία (5) σε μεγαλύτερο ποσοστό στην ψηφιακή επεξεργασία ήχου με το λογισμικό Audacity, στα εργαλεία καταγραφής ήχου και στις τεχνικές ηχογράφησης. Βαθμολογίες από 1 έως 5 σε ίδια ποσοστά έβαλαν στις γνώσεις σχετικά με τον ψηφιακό ήχο και με τη χρήση του λογισμικού Mixxx. Οι μαθητές που συμμετείχαν στο δημοσιογραφικό εργαστήριο έδωσαν την υψηλότερη βαθμολογία (5) σε μεγαλύτερα ποσοστά στον τρόπο εκφώνησης στο ραδιόφωνο και στον ραδιοφωνικό λόγο, ενώ ο τρόπος σχεδίασης εκπομπής και οι πηγές άντλησης περιεχομένου είχαν παρόμοια ποσοστά σε βαθμούς από 1 έως 5.

math1

Σχήμα 4. Γενική εκτίμηση μαθητών για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα

Οι μαθητές στο μεγαλύτερο ποσοστό 76,5% απάντησαν πως τους άρεσε πάρα πολύ το πρόγραμμα, ακολουθεί η απάντηση “Μέτρια” σε ποσοστό 15,3%

math4

Σχήμα 5. Προσδοκίες των μαθητών μετά τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα

Οι μαθητές στο μεγαλύτερο ποσοστό 42,9% απάντησαν ότι θα συντονίζονται στο Μαθητικό Ραδιόφωνο και ως ακροατές θα κρίνουν άλλες παραγωγές, σε ποσοστό 24,5% ότι θα βελτιώσουν τις εκπομπές τους, σε ποσοστό 33,7 ότι θα κάνουν εκπομπές.

Γενικά, οι απόψεις των εκπαιδευτικών και των μαθητών συγκλίνουν και δηλώνουν πάρα πολύ ικανοποιημένοι από το εκπαιδευτικό πρόγραμμα ως συνολική εικόνα. Οι εκπαιδευτικοί εκτιμούν πως η συμμετοχή τους ήταν αξιόλογη και ότι αξίζει να προτείνουν τη συμμετοχή κι άλλων σχολείων. Οι μαθητές απάντησαν σε μεγάλα ποσοστά ότι κατέκτησαν τις βασικές γνώσεις είτε για τη ραδιοφωνική παραγωγή είτε για τη χρήση ραδιοφωνικού εξοπλισμού. Ωστόσο, όπως φαίνεται από τις απαντήσεις στο Σχήμα 4, οι μαθητές κρίνουν αυστηρά το έργο τους και θα προτιμούσαν να ακούσουν κι άλλες παραγωγές στο Μαθητικό Ραδιόφωνο ως ακροατές για να βελτιωθούν. Ενθουσιασμένοι από τα χαμογελαστά και ευτυχισμένα πρόσωπα, κάτι το οποίο δε φαίνεται από τις απαντήσεις στις ερωτήσεις, οι μαθητές κερδίζουν σε δεξιότητες και στάσεις σχετικά με τη συνεργασία για τη δημιουργία μιας άρτιας εκπομπής καθοδηγούμενοι υπό τις συμβουλές των επιστημόνων και ειδικών στον τομέα. Νιώθουν ότι βρίσκονται σε έναν σημαντικό χώρο κατά την επίσκεψη και δηλώνουν ένθερμα ότι επιθυμούν να ξαναεπισκεφτούν το ΑΤΕΙ-Θ. 

Ευχαριστούμε τους κ. Γεώργιο Μπάμνιο και κ. Κωνσταντίνο Διαμαντάρα, καθηγητές του ΑΤΕΙ-Θ, για την αδιάλειπτη συνεργασία μας, τον κ. Γιάννη Κοτσιφό, Διευθυντή της ΕΣΗΕΜ-Θ για τη σημαντική στήριξη στο δημοσιογραφικό μέρος του προγράμματος και τους δημοσιογράφους κ. Βασίλη Σολιόπουλο, κ. Νίκο Δημαρά, κ. Άκη Σακισλόγλου για τη συμμετοχή τους ως επιμορφωτές στο Εργαστήριο Δημοσιογραφίας, και, τέλος, ιδιαίτερα ευχαριστούμε τους πρώην ραδιοφωνικούς παραγωγούς του European School Radio, Πρώτου Μαθητικού Ραδιοφώνου και νυν φοιτητές στους τομείς της ραδιοφωνικής παραγωγής και της τεχνολογίας, Ιωάννα Μοσχίδου, Στέφανο Ηλιάδη και φυσικά τον Κώστα Μήρτσο, επαγγελματία στον χώρο του ραδιοφώνου με θέση Δ/ντή Προγράμματος σε ραδιοφωνικό σταθμό, χάρη στους οποίους η μεγάλη επιτυχία του προγράμματος δε θα ήταν εφικτή!

Είμαστε αισιόδοξοι ότι το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα επιτύχει και τη νέα σχολική χρονιά. Έχουν δρομολογηθεί οι απαραίτητες διαδικασίες για να υλοποιηθεί το επόμενο έτος με αναμενόμενη περίοδο υλοποίησης τον Οκτώβριο του 2016 έως τον Μάιο του 2017 ανανεωμένο και βελτιωμένο, το οποίο θα μπορεί να καλύψει περισσότερα σχολεία από την Κεντρική Μακεδονία. Σύντομα θα υπάρξει διαδικτυακός τόπος, όπου θα ενημερώνεστε για τη διαδικασία συμμετοχής.

Ευτυχία Τούλιου, Μέλος European School Radio, Υπεύθυνη Εκπ/κού Προγράμματος “Κάνω ραδιόφωνο για το European School Radio”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *