Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο-Λύκειο (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ.) Τρίπολης

Country: Greece
Grade: Secondary


Description:

Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο-Λύκειο (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ.) Τρίπολης

Productions

EGW KI EMEIS MAZI

-

PARTICIPATION FOR THE EUROPEAN CONTEST “KANTO NA AKOUSTEI”,2021.Each one of us has an “EGO” and an “US” inside us. The solution for every “EGO” is only “LOVE”