2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΑΛΑΤΣΙΟY – 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Country: Greece
Grade: Secondary


Description:

Productions

S.O.S. Earth calls Immediate Assistance

Concept – script – poster: Hadjipanteli Smaragda (3rd Grade). Broadcasters: Hadjipanteli Smaragda (3rd Grade), Mermigas Nikitas (3rd Grade), Tsatsanias Epaminondas (3rd Grade). Sound Recording – Editing – Sound Effect Selection: Tsatsanias Epaminondas …

School: 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΑΛΑΤΣΙΟY – 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

The world is in our hands

The common European cultural identity, its continuity in time and the dynamics of the future through the students eyes of the 1st Grade of Junior High School. Collective work of 12 students. The idea, synthesis and announcement of the message as well a …

School: 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΑΛΑΤΣΙΟY – 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ