ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΕΛΑΚΗΣ ΜΕΘΟΔΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟ

Country: Greece
Grade: Secondary
Teachers
School admins


Description:

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΕΛΑΚΗΣ ΜΕΘΟΔΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟ
ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΕΛΑΚΗΣ ΜΕΘΟΔΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟ
https://www.youtube.com/watch?v=6qfnsPQYey0

Productions

My journey

Participation of Private High School Methodiko Koropi in the song contest “kanto na akoustei” 2022. https://youtu.be/2ljBC3bia2Q