ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΡΗΣΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

Country: Greece
Grade: Secondary
Teachers
School admins


Description:

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΡΗΣΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΡΗΣΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

Productions

Travels of the heart

-

Leaving but not abandoning, escaping, exploring and discovering myself, learning to love deeply and unconditionally