4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Country: Greece
Grade: Secondary


Description:

4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Productions

To Anothet Sky

-

Participation of 4th Secondary School of Corfu in the Contest “Kanto nakoustei” 2021.

One Breath, one Soul

Participation of 4th Secondary School of Corfu in the Song Contest “Kanto nakoustei” 2021.

Embracing the Earth

-

Participation of 4th Secondary School of Corfu in the radio spot contest “kanto nakoustei 2020”. Video https://youtu.be/qYv5QxUZBWk

I Want to Fly

-

Participation of 4th Secondary School of Corfu in the Contest “Kanto nakoustei” 2019