ΕΝΙΑΙΟ ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ Γ/ΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ ΠΤΟΛ/ΔΑΣ

Country: Greece
Grade: Secondary


Description:

Productions

Do it Yourself

-

Participation of secondary special education school Ptolemaidas in the radio spot contest Kantonakoustei 2020