ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΦΟΥΡΦΟΥΡΑ

Country: Greece
Grade: Secondary


Description:

ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΦΟΥΡΦΟΥΡΑ

Productions

we talk about love

The students thought and wrote their mantinades, chose the song and recorded.. The role of the teacher was supportive