13ο Γενικό Λύκειο Περιστερίου

Country: Greece
Grade: Secondary


Description:

Productions

Sonic Teens

Ψυχαγωγική και ενημερωτική σχετικά με σχολικά νέα και παιδαγωγικά ζητήματα, σχολιασμός κοινωνικών θεμάτων, παγκόσμιες μέρες, πολιτιστικές προτάσεις