ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕ ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΚΥΘΝΟΥ

Country: Greece
Grade: Secondary


Description:

Επιθυμούμε να οργανώσουμε για πρώτη φορά ραδιοφωνική ομάδα στο Γυμνάσιο με Λ.Τ. Κύθνου

Productions