67ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Country: Greece
Grade: Primary


Description:

ΕΠΙΘΥΜΟΥΜΕ ΝΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΟΥΜΕ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΣ (ΤΑΞΕΙΣ Ε ΚΑΙ ΣΤ)

Productions