ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΔΟΥΚΑ ΠΑΛΛΑΔΙΟ

No items found


Description:

Productions

All in us

-

Participation of Doukas school in the song contest “Kanto nakoustei” 2021