ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ ΦΡΥΓΑΝΙΩΤΗ

Country: Greece
Grade: Primary
Teachers
School admins


Description:

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ ΦΡΥΓΑΝΙΩΤΗ

Productions

PRINCIPLE OF SPRING

Partitipation of Primary school of Fryganiotis School in the song contest “Kanto nakoystei 2020” with title “PRINCIPLE OF SPRING”

Survival recipe

Partitipation of Primary school of Fryganiotis School in the radio message contest “Kanto nakoystei 2020” with title “Survival recipe”