ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ Κ. ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ Α.Ε.

Country: Greece
Grade: Primary


Description:

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ Κ. ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ Α.Ε.
ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ Κ. ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ Α.Ε.

Productions

Climate changes! What about you?

-

Participation of A2 class of Andreadis Private Primary School in “Kanto nakoustei 2020” contest.