1ο ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΧΟΛΗΣ Ι.Μ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ

Country: Greece
Grade: Primary


Description:

Productions

Think Out Of The Box

Participation of Primary School of I.M.Panagiotopoulos School in the song contest “Kanto n’akoustei 2019”