3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

Country: Greece
Grade: Primary


Description:

3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ
3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ
3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ
The 3rd Primary School of Zografou is a public Primary School in a suburb 5km away from the Greek capital centre. It numbers 279 pupils of 6-12 years of age and 34 members of teaching staff. It has got a long tradition in national and European projects and has gained the local community respect as a small but dynamic educational institution. Since it is located very close to the University of Athens, it hosts future Greek, English and French language teachers for their practicum period every year. The school’s blog can be accessed at http://3dimzografou.blogspot.com

Productions