6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Country: Greece
Grade: Primary


Description:

6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Productions

Can you answer us?

-

Participation of 6th elementary school of Agios Dimitrios, Athens, in the song contest “Kanto nakoustei 2019” After the creation of our song Give me a hug, we had a conversation on how the students imagine earth after 10 years. Their answers, most of t …

Give me a hug- Dose mou mia agalia

-

Participation of 6th primary school of Agios Dimitrios, Athens, in the song contest “Kanto nakoustei 2019” If the earth could talk how she could feel for all these dangerous things that humans do on her? What could possibly tell them so she can prevent …