Description:

Productions

How about Euvoia

21st Pripary School Of Halkida Team: Papaioannou Ifigeneia, Pateli Zoh, Petoumenou Evaggelia, Skentzou Lena Team leader: Gratsanou Aikaterini (teacher of computer science)

How about Halkida

21st Pripary School Of Halkida Team: Petrakis Dionisis, Houliara Katerina,Mertzelou Rafahlia, Mpourika Areti Team leader: Gratsanou Aikaterini (teacher of computer science)