94ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Country: Greece
Grade: Secondary
Teachers
School admins


Description:

Productions

The team we have become

Participation of the 94th Primary School of Thessaloniki in the song contest “Kanto nakoustei 2021”.