1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΕΡΩΝ-ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ

No items found


Description:

Productions

A fairytale, full of truths

-

Participation of 1st Primary School of Feres-Velestinoin thespot contest “Kanto nakoustei 2019”.