6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ

Country: Greece
Grade: Primary
Teachers
School admins


Description:

6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ
-Με υψηλό αίσθημα ευθύνης οι εκπαιδευτικοί του σχολείου μας αγκαλιάζουμε όλους τους μαθητές, ενθαρρύνουμε και στηρίζουμε τις προσπάθειες τους και δημιουργούμε ένα παιδαγωγικά ευνοϊκό κλίμα μάθησης, επικοινωνίας και συνεργασίας.

Productions