4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ-ΧΩΡΑΦΑΚΙΩΝ

Country: Greece
Grade: Preschool


Description:

Productions

Nicolas takes courage!

Τα παιδιά του Νηπιαγωγείου (νήπια – προνήπια) πρόσθεσαν στην παρέα τους το Νικόλα🧑, ένα παιδί που ήρθε από άλλη πόλη 🏘️, ψάχνει ένα φίλο, μα τον διώχνουν όλοι… και όχι μόνο τον Διώχνουν αλλά τον Χτυπάνε🤜, τον Σπρώχνουν, …