ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

No items found


Description:

Productions

Cycling in the north

-

Participation of special primary school for children with mobility problems in Aigaleo Athens for the song contest “Kanto nakoustei” 2022 with subject “Travelling” in the category of special education schools