Καλώς ορίσατε στη σελίδα αξιολόγησης σχολείων του "Κάν'το ν'ακουστεί 2022"


Είμαι εκπαιδευτικός


Για να αξιολογήσετε τις συμμετοχές


ΣΧΟΛΕΙΑ ΑΠΟ ΕΛΛΑΔΑ


ΣΧΟΛΕΙΑ ΑΠΟ ΚΥΠΡΟ & ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ
Μετά την σύνδεση, θα κατευθυνθείτε αυτόματα στην σελίδα αξιολόγησης
Μετά την σύνδεση, θα χρειαστεί να ΕΠΙΣΤΡΕΨΕΤΕ σε αυτή την σελίδα και να κάνετε ΑΝΑΝΕΩΣΗ

Είμαι μαθητής


Για να ακούσετε τις συμμετοχές


Συμπληρώστε τον κωδικό σχολείου:


Υλοποίηση: Ηλιάδης Στέφανος & Σιδέρης Συμεών
Σχεδιασμός: Νότης Γενιτζές
Υποστήριξη: Παπαδόπουλος Γεώργιος
European School Radio ©️ Copyright 2022