Production: Peiramatiki Syhnotita

Hver 4 uge onsdag, 20:00
     22/01/2020 - 13/05/2020     

Description:

to 8ema mas 8a einai ta kastra

periodicitet: 4 weeks,
Tags: Art & Culture,