ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Country: Greece
Grade: Secondary


Description:

Productions

The circle

-

Participation of E.E.E.EK. Agiou Nikolaou in the song contest Kanto nakoustei Song 2021.

Conversation

-

Participation of E.E.E.EK. Agiou Nikolaou in the song contest Kanto nakoustei Radio Spot 2021.