ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙΟΥ

Land: Greece
Grade: Secondary
Lærere
Skole admins


Description:

Το ζητούμενο είναι η κοινωνικοποίηση και η απόκτηση επικοινωνιακών δεξιοτήτων από τους μαθητές ενός ορεινού σχολείου της Άρτας.

Radioprogrammer