ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΚΩΣΤΕΑ-ΓΕΙΤΟΝΑ

Country: Greece
Grade: Primary


Description:

Productions

Let’s make it together….

Participation of the private primary school CGS (Costea- Geitona School) in the competition with the song “Let’s make it together….”. The choir of the primary school together with the teachers of music, ICT, physical education create and record a son …