8ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑ

Land: Greece
Grade: Primary


Description:

Radioprogrammer

Ksifos titroski soma ton de noun logos

A short audio message about verbal violence. Τhe answer is the words of the song “the world is a mountain” by P. Thalassinos.