1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

Country: Greece
Grade: Primary


Description:

Productions

On my own to all together

Participation of 1st Primary School of Alexandria in contest “Make it heard”