ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΠΕΤΣΟΥ

Radioprogrammer

Think before you speak!

The radio spot was created by students of the 4th Junior High School of Petroupolis, based on an idea by the student Christos P. More than 20 students took part, working in their classroom. After a brainstorming [a real storm of racist phrases often he …

Sonic Teens

Ψυχαγωγική και ενημερωτική σχετικά με σχολικά νέα και παιδαγωγικά ζητήματα, σχολιασμός κοινωνικών θεμάτων, παγκόσμιες μέρες, πολιτιστικές προτάσεις

European School Radio @ 2020 .eu Web Awards
Overlay Image
Font Resize
Contrast