Αποτελέσματα

Τα αναμενόμενα Αποτελέσματα καθορίζονται σε 3 άξονες:

 • Η Πλατφόρμα Λειτουργίας και η Κοινότητα

 • Το Διαδικτυκό Ραδιόφωνο και η ροή Ραδιοφωνικού Προγράμματος  24/365

 • Όλες οι Μελέτες και οι Οδηγοί που υποστηρίζουν τα παραπάνω (Intellectual Outputs).

  Πιό συγκεκριμένα: Intellectual outputs

  O1 – Web Radio Model: Understanding Web Radio – Requirement analysis of the web radio model

  O2-European Web Radio: Pedagogical aspects and European dimension

  O3-Web Radio Portal: Design and Implementation of the Web Radio Portal

  O4-Educational & support material: Educational & support material, Educational Scenarios

  O5-Evaluation of Web Portal & Radio: Evaluate the training of schools and actual application and usage – CPI

  Also, Dissemination Plan, Exploitation Plan, Viability Study

  Interim and Final Report

Font Resize
Contrast