Οδηγός Συμμετοχής

Εγγραφή στο European School Radio

  • Η εγγραφή στο Μαθητικό Ραδιόφωνο γίνεται ΜΟΝΟ από την επιλογή “Register” στην αγγλική γλώσσα (Προεπιλογή).

  • Μετά την επιλογή Register, εμφανίζεται η καρτέλα για τη συμπλήρωση των στοιχείων εγγραφής του/ης εκπαιδευτικού και του σχολείου του/της.

  • Εφόσον πρόκειται για εκπαιδευτικό της Ελλάδας, τότε με την επιλογή ιδιότητας “teacher” και χώρας “Greece”, τότε γίνεται ταυτόχρονα ανακατεύθυνση στη σελίδα του Πανελληνίου Σχολικού Δικτύου για να γίνει εγγραφή και σύνδεση με το αντίστοιχο προσωπικό username που έχει ο/η εκπαιδευτικός.

  • Εφόσον πρόκειται για εκπαιδευτικό της Κύπρου ή άλλης χώρας, τότε μετά τη συμπλήρωση των προσωπικών στοιχείων από την πρώτη καρτέλα, χρειάζεται να γίνει η εγγραφή και του σχολείου από την επόμενη καρτέλα. Σημειώνεται ότι πρώτα ο/η εκπαιδευτικός απαιτείται να ελέγξει εάν έχει ήδη εγγραφεί το σχολείο του, από κάποιον/α άλλο/η συνάδελφο, παρατηρώντας προσεκτικά τη λίστα από τα σχολεία που εμφανίζονται στο τέλος της πρώτης καρτέλας.

Στην καρτέλα αυτή, χρειάζεται να καταγραφούν όλα τα πεδία που αφορούν στα στοιχεία του σχολείου, όπως η ταχυδρομική και ηλεκτρονική διεύθυνση. Για να απεικονίζεται η τοποθεσία του σχολείου στον χάρτη,  ο/η εκπαιδευτικός εισάγει τις συντεταγμένες του σχολείου σύμφωνα με την οδηγία στο αντίστοιχο πλαίσιο.

 

Εάν μετά την εγγραφή σας στο μαθητικό ραδιόφωνο επιθυμείτε να βρείτε πληροφορίες και να διαχειριστείτε το προφίλ σας διαβάστε την ενότητα “Διαχείριση προφίλ

Ναι Όχι Suggest edit
17 of 17 χρήστες βρήκαν χρήσιμο αυτό το τμήμα
Suggest Edit
European School Radio @ 2020 .eu Web Awards
Overlay Image
Font Resize
Contrast