Οδηγός Συμμετοχής

Επιμόρφωση εκπαιδευτικών

Η Επιστημονική ΕταιρείαΔιαθεματικό Διαπολιτισμικό Ραδιόφωνο της Εκπαιδευτικής Κοινότητας” με διακριτικό τίτλο “European School Radio οργανώνει τακτικά εκδηλώσεις επιμορφωτικού χαρακτήρα, δια ζώσης ή εξ αποστάσεως για τους εκπαιδευτικούς, όπως ημερίδες, σεμινάρια και webinars. Επίσης παράγεται επιμορφωτικό υλικό σε μορφή e-learning μαθημάτων, παρουσιάσεων ή καλών πρακτικών. Ενημερώνεστε από τον ιστότοπο της Επιστημονικής Εταιρίας και τον ιστότοπο του Μαθητικού ραδιοφώνου για τις ανακοινώσεις των νέων επιμορφωτικών εκδηλώσεων ή την παραγωγή νέο επιμορφωτικού υλικού

Ναι Όχι Suggest edit
19 of 19 χρήστες βρήκαν χρήσιμο αυτό το τμήμα
Suggest Edit
Font Resize
Contrast