Οδηγός Συμμετοχής

Προγραμματισμός εκπομπής

  • Εάν θέλετε να προγραμματίσετε την εκπομπή σας ή αν θέλετε να στείλετε την παραγωγή/συμμετοχή σας, επιλέγετε από το οριζόντιο μενού την “Προσθήκη εκπομπής” κι έπειτα τον τύπο παραγωγής.

Προσοχή

Προγραμματίζετε από πριν μόνο τις εκπομπές που απαιτείται προγραμματισμός. Σε περίπτωση που θέλετε να στείλετε σύντομες θεματικές εκπομπές, ραδιοφωνικά μηνύματα, τραγούδια ή άλλα σύντομα ολιγόλεπτα ραδιοφωνικά υλικά, τότε θα κάνετε απευθείας επιλογή από τη λίστα και αποστολή του “επεισοδίου”. Στην αντίστοιχη περίπτωση, περιλαμβάνονται και οι συμμετοχές στον Διαγωνισμό “Κάν’ το ν’ ακουστεί”.

 

  • Προγραμματισμός εκπομπών, τακτικών και έκτακτων μεγάλης διάρκειας, ζωντανών και ηχογραφημένων, γίνεται από την καρτέλα “Κράτηση” που εμφανίζει οπτικοποιημένο το ημερολόγιο του ραδιοφωνικού προγράμματος. Μετά την επιλογή του είδους της προγραμματισμένης εκπομπής που θέλετε να κάνετε με το σχολείο σας, τότε χρειάζεται να παρατηρήσετε στο δεξιό υπόμνημα με τις ζώνες εκπομπών ποια αφορά τη δική σας περίπτωση. Θα το αντιληφθείτε ελέγχοντας αν έχει πρασινίσει η ένδειξη της ζώνης (πράσινη επισήμανση). Έπειτα, στο ημερολόγιο θα κάνετε κλικ στην ώρα που σχετίζεται με τη ζώνη που επιθυμείτε.

  • Αρχικά, στη φόρμα εμφανίζονται τα πεδία για τα βασικά χαρακτηριστικά του προγραμματισμού της εκπομπής σας, όπως ο αριθμός των επεισοδίων (πόσες συνολικά εκπομπές θα κάνετε) και η συχνότητα μετάδοσης.

  • Στη συνέχεια, συμπληρώνετε τα στοιχεία της εκπομπής σας ως “Λεπτομέρειες παραγωγής”. Απαραίτητα πληκτρολογείτε έναν αντίστοιχο τίτλο και περιγραφή στα αγγλικά, και στη συνέχεια προσθέτετε τις πληροφορίες στην ελληνική γλώσσα.

  • Το επόμενο βήμα είναι προαιρετικό και μπορείτε να το προσπεράσετε. Αφορά στο διαφημιστικό πολυμεσικό υλικό που συνοδεύει την εκπομπή σας, που είναι χαρακτηριστικό της συμμετοχής σας. Πρόκειται για το λογότυπο της εκπομπής, το ραδιοφωνικό σποτ που διαφημίσει την εκπομπή σας και ένα βίντεο σποτ με ανάλογο περιεχόμενο.

  • Από τη “Σύνοψη” ελέγχετε προσεκτικά όλα τα στοιχεία που έχετε εισάγει στα προηγούμενα βήματα και ιδιαίτερα την ημέρα και ώρα μετάδοσης, την πρώτη ημερομηνία μετάδοσης και τον αριθμό των επεισοδίων. Μετά την υποβολή, δε θα μπορείτε να τα αλλάξετε.

  • Τέλος, η εκπομπή σας θα εμφανίζεται στην καρτέλα “Παραγωγές”. Από εκεί θα μπορείτε να κάνετε επεξεργασία του τίτλου της εκπομπής και της περιγραφής, να κάνετε διαγραφή εφόσον έχετε κάνει σημαντικά λάθη στη συμπλήρωση της φόρμας, και να ανεβάσετε στην πορεία τα αρχεία των παραγωγών σας για κάθε ημερομηνία μετάδοσης.

 

Δείτε ένα βίντεο με παράδειγμα για προγραμματισμό εκπομπής

 

 

Ναι Όχι Suggest edit
13 of 14 χρήστες βρήκαν χρήσιμο αυτό το τμήμα
Suggest Edit
Font Resize
Contrast