Οδηγός Συμμετοχής

Συγκροτήσετε την ομάδα

 

Η ραδιοφωνική σας ομάδα αποτελείται από ένα μικρό σύνολο μαθητών και έναν τουλάχιστον υπεύθυνο εκπαιδευτικό, οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για το υλικό που θα παρουσιάζετε.

 • Φροντίστε να έχετε συλλέξει υπογεγραμμένες τις υπεύθυνες δηλώσεις γονέων και κηδεμόνων για τους μαθητές.
 • Αναθέστε ρόλους στα μέλη της κάθε ραδιοφωνικής ομάδας. Οι αυτοί ρόλοι μπορούν να είναι:
  • Ερευνητές – Δημοσιογράφοι
  • Παρουσιαστές
  • Ηχολήπτες
  • Υπεύθυνοι μουσικής και ηχητικών εφέ
  • Υπεύθυνοι προβολής και διαφήμισης εκπομπής
 • Ο/Η εκπαιδευτικός μπορεί να υλοποιήσει το πρόγραμμα είτε εντός, είτε εκτός σχολικών προγραμμάτων. Μπορεί δηλαδή:
  •  να εργάζεται εντός του διδακτικού ωραρίου για την Πρωτοβάθμια, στο πλαίσιο Προγράμματος Πολιτιστικών Θεμάτων ή σε ώρες της Ευέλικτης Ζώνης  ή με διάχυση σε όλα τα μαθήματα
  • να εργάζεται μετά το πέρας των μαθημάτων για τη Δευτεροβάθμια, στα πλαίσια των Σχολικών Δραστηριοτήτων, δηλαδή Προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας, Αγωγής Σταδιοδρομίας και  Πολιτιστικών Θεμάτων, ή των Ομίλων Δημιουργικότητας και Καινοτομίας στα Πειραματικά Σχολεία, ή και εντός του ωραρίου στο αντικείμενο της Ερευνητικής Εργασίας και των Βιωματικών Δράσεων
  • ακόμη να αφορά υλικό που δημιουργείται στο e-twinning ή ERASMUS+
Ναι Όχι Suggest edit
11 of 11 χρήστες βρήκαν χρήσιμο αυτό το τμήμα
Suggest Edit
Font Resize
Contrast