Σκοποί και στόχοι

 

Networked European School Radio (NEStOR)

Ταυτότητα έργου – Key Action 2: ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ – ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2016 | 2016-1-EL01-KA201-023575, 2016-18

Σκοπός του έργου NEStOR είναι να δημιουργήσει στην Ευρώπη ένα μαθητικό Διαδικτυακό Ραδιόφωνο που να αποτελεί ένα ευέλικτο, πολύγλωσσο, σύγχρονο και ελκυστικό εκπαιδευτικό εργαλείο για τα σχολεία Το έργο παρέχει ένα ασφαλές και φιλικό στη χρήση του περιβάλλον. ακόμα και νια μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, όπως για παράδειγμα τους μαθητές με οπτική αναπηρία. Το Διαδικτυακό Ραδιόφωνο προσφέρει στην εκπαιδευτική ικανότητα τα απαραίτητα εργαλεία νια την καλλιέργεια δεξιοτήτων επικοινωνίας, τη δυνατότητα συμμετοχής κάθε ευρωπαίου μαθητή  σε ένα κοινό ραδιοφωνικό δίκτυο και την ανταλλαγή και διάχυση πολιτισμικών στοιχείων. Θα εμπλουτίζεται με διαθεματικό εκπαιδευτικό υλικό για τη σχολική εκπαίδευση σε ευρωπαϊκό επίπεδο, προσαρμοσμένο στις σύγχρονες εκπαιδευτικές απαιτήσεις. Το έργο NEStOR αναδεικνύει την ευρωπαϊκή διάσταση του ήδη υπάρχοντος European School Radio που λειτουργεί με επιτυχία στην Ελλάδα.

Στόχος του έργου NEStOR είναι να δημιουργήσει ένα Μαθητικό Διαδικτυακό Ραδιόφωνο στην Ευρώπη το οποίο να

• Καλλιεργεί τον γραμματισμό στα μέσα επικοινωνίας
• Ενσωματώνει καινοτόμες προσεγγίσεις μάθησης
• Αναπτύσσει τις ικανότητες έρευνας, παραγωγής λόγου και επικοινωνίας
• Ενισχύει τη συνεργασία στην εκπαιδευτική κοινότητα
• Προωθεί την κατανόηση μεταξύ διαφορετικών πολιτισμών
• Υποστηρίζει μαθητές με ειδικές ικανότητες
• Παρέχει εργαλεία για ανάπτυξη πολλαπλών δεξιοτήτων μέσω της συμμετοχής κάθε ευρωπαίου μαθητή/τριας σε ένα ασφαλές και φιλικό στη χρήση του περιβάλλον, εμπλουτισμένο με διαθεματικό εκπαιδευτικό υλικό

Ειδικότερα, το Διαδικτυακό Ραδιόφωνο μπορεί επίσης:

  • Να δημιουργήσει ένα θετικό και δημιουργικό κλίμα στο σχολικό περιβάλλον, που να αποτελεί κίνητρο για σχολικές δράσεις ενσωματωμένες στο πρόγραμμα των μαθημάτων.

  • Να συμβάλει στην Παιδεία για τα Μέσα, υποστηρίζοντας τους μαθητές να αναλαμβάνουν ρόλο δημιουργών αλλά και ρόλο καταναλωτών με κριτική σκέψη. Οι εκπαιδευτικοί λειτουργούν ως καθοδηγητές των μαθητών στη διαδικασία παραγωγής ραδιοφωνικών εκπομπών.

  • Να αναπτύξει τις δεξιότητες παραγωγής προφορικού και γραπτού λόγου, έρευνας, επικοινωνίας, χρήσης ξένων γλωσσών, διαπραγμάτευσης και δημόσιας συζήτησης.

  • Να προωθήσει τον πολιτισμό, τη μουσική και τις τέχνες.

  • Να εξοικειώσει τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς με τις τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας, καθώς και με την οπτικοακουστική παραγωγή, παρέχοντας εργαλεία για μάθηση μέσα από ψυχαγωγία.

  • Να υποστηρίξει τη συνεργασία μεταξύ εκπαιδευτικών και μαθητών, καθώς και τη συνεργασία μεταξύ σχολείων, παρέχοντας ένα μοντέλο συνεργατικής μάθησης και ομαδικής εργασίας.

  • Να ενισχύσει την κατανόηση μεταξύ διαφορετικών πολιτισμών και εθνικοτήτων, μέσα από τη συνεργασία ατόμων με διαφορετική πολιτισμική προέλευση.

Το έργο NEStOR στοχεύει στις ακόλουθες ομάδες:

• Μαθητές/τριες όλων των βαθμίδων και τύπων σχολείου
• Εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Μέσω του Διαδικτυακού Ραδιοφώνου το σχολείο γίνεται ένας συμμετοχικός χώρος αυτοέκφρασης και δημιουργικότητας

Διαβάστε περισσότερα Εδώ

” Μέσω του Διαδικτυακού Ραδιοφώνου το σχολείο γίνεται ένας συμμετοχικός χώρος αυτοέκφρασης και δημιουργικότητας “

 

Font Resize
Contrast