Αγαπητοί εκπαιδευτικοί,

Απροσδόκητα, αντιμετωπίζουμε δύσκολες συνθήκες, που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε “Μένοντας σπίτι”. Καλούμαστε να εφαρμόσουμε μεθόδους εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, ώστε να κρατήσουμε τους μαθητές και τις μαθήτριές μας σε επαφή με το σχολείο, αλλά παράλληλα είναι πολύ σημαντικό να διατηρήσουμε την επικοινωνία μαζί τους, να τους εμψυχώσουμε και να τους υποστηρίξουμε σε μία περίοδο που δοκιμάζονται όλες οι υποδομές των κοινωνιών παγκοσμίως και δεν γνωρίζουμε τι διάρκεια και τι επιπτώσεις θα έχει στη ζωή μας.

Ως European School Radio, εδώ και 10 χρόνια βρισκόμαστε δίπλα σε κάθε εκπαιδευτικό που προσπαθεί να εμπλέξει τη μαθητική κοινότητα σε μία εναλλακτική διαδικασία μάθησης.

Δηλώνουμε πρόθυμοι να συνεργαστούμε μαζί σας προσφέροντας τις υποδομές και τις υπηρεσίες μας με νέες δυνατότητες στην επικοινωνία και συνεργασία μεταξύ εκπαιδευτικών-μαθητών για να διευκολύνουμε το παιδαγωγικό σας έργο. 

 

Γιατί να προτιμήσουμε το ραδιόφωνο

Το ραδιόφωνο εξ ορισμού αποτελεί μέσο μαζικής επικοινωνίας. Η διαδικτυακή πλατφόρμα του Μαθητικού Ραδιοφώνου (http://europeanschoolradio.eu) καλύπτει κάθε γεωγραφική περιοχή μέσω των διαδικτυακών δεκτών και το ραδιοφωνικό πρόγραμμα είναι διαθέσιμο τόσο με ζωντανή μετάδοση (live streaming) όσο και με ακρόαση κατ’ απαίτηση (listen on demand), χωρίς να είναι απαραίτητη η εγκατάσταση κάποιου λογισμικού. Παράλληλα, η πλατφόρμα μπορεί να ανταποκριθεί ικανοποιητικά σε ένα μεγάλο αριθμό ταυτόχρονων ακροατών, εφόσον οι ιστοσελίδες φιλοξενούνται σε εξυπηρετητές με μεγάλο εύρος ζώνης, και παρέχει τα αντίστοιχα εργαλεία αλληλεπίδρασης, επιτρέποντας έναν μεγάλο βαθμό διάδρασης των χρηστών.

 • Άμεση και εύκολη παραγωγή μαθημάτων ή μαθητικών εκπομπών με τη μορφή επεισοδίων (podcast)
 • Ευκολία χρήσης από όλους. Ακρόαση και διάδραση μέσω απλού περιηγητή ή εφαρμογής για κινητές συσκευές
 • Μαζικότητα (δυνατότητα ταυτόχρονης ακρόασης από πολύ μεγάλο μαθητικό κοινό)
 • Δυνατότητα συνεργασίας μεταξύ εκπαιδευτικών και μαθητών στο περιβάλλον της Διαδικτυακής Κοινότητας του Μαθητικού Ραδιοφώνου 
 • Δημιουργία συγκεκριμένου εκπαιδευτικού ραδιοφωνικού προγράμματος για κάθε βαθμίδα εκπαίδευσης στην πρωινή ζώνη
 • Διατήρηση αρχείου ραδιοφωνικού υλικού ως επεισόδια (podcasts) μιας σειράς εκπομπών με εύκολη αναζήτηση και ακρόαση κατ’ απαίτηση (on-demand) (http://europeanschoolradio.eu/el/radio-shows-productions)
 • Διάδραση μέσω ασύγχρονων και σύγχρονων εργαλείων στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου (forum, chat)
 • Δυνατότητα δημιουργίας διαδικτυακών μαθημάτων (e-courses) μέσα από το περιβάλλον του μαθητικού ραδιοφώνου (π.χ. http://europeanschoolradio.eu/el/course-category/elearningel)
 • Συμβατότητα με άλλες πλατφόρμες E Learning (για εμπλουτισμό μαθημάτων με ηχητικό υλικό podcasting)
 • Ιδανικό για τις μικρότερες ηλικίες, νηπιαγωγείο μέχρι τετάρτη δημοτικού, διότι δεν απαιτεί ιδιαίτερες δεξιότητες χρήσης υπολογιστών

 

Προτάσεις

 • ESR EduPods- Σειρά μαθημάτων από εκπαιδευτικούς

Ο/η εκπαιδευτικός κάθε ειδικότητας μπορεί να δημιουργήσει επεισόδια σε ηχητική μορφή ως σειρά μαθημάτων στο γνωστικό του αντικείμενο για να βοηθήσει τους μαθητές και τις μαθήτριές του, αλλά και την ευρύτερη κοινότητα μαθητών του European School Radio με σκοπό την μετάδοση και εμπέδωση της γνώσης, τη συμβουλευτική και  καθοδήγηση στην πρακτική από το σπίτι.

Όπως αναδεικνύεται από τον πρόσφατο Οδηγό της Unesco, το Podcast συστήνεται για αξιοποίηση στην περίσταση αυτή, δεδομένου ότι ως τύπος μέσου προσφέρει ευελιξία στη διδασκαλία από απόσταση και εφαρμόστηκε επιτυχώς στην Κίνα.

 

 • e-Κυρία Φωνούλα- Διαδραστική ραδιοφωνική εκπομπή

Διαδραστική ραδιοφωνική εκπομπή, όπως άλλοτε η κλασική εκπομπή της “Θείας Λένας”, που θα συντονίζει ο/η εκπαιδευτικός ως ραδιοφωνικός παραγωγός, θα διαβάζει παραμύθια, θα επιμελείται αντίστοιχα τη μουσική και στην οποία θα συμμετέχουν ζωντανά μικροί μαθητές (μέσω skype) με τη βοήθεια των γονέων τους και θα παίζουν, συμμετέχοντας σε μικρές δημιουργικές δραστηριότητες προφορικού λόγου.

 

 • Τάξεις στον Αέρα- Ραδιοφωνικές εκπομπές μέσω τηλεδιάσκεψης 

Στη ραδιοφωνική εκπομπή “Τάξεις στον Αέρα” μπορεί να οργανωθεί τηλεδιάσκεψη μέσω διαφόρων ελεύθερων προς χρήση εφαρμογών (webex, zoom, skype, κ.α.) με τον συντονισμό του/ης εκπαιδευτικού και να παρουσιάζουν οι μαθητές/τριες τις εργασίες τους με την αντίστοιχη συζήτηση για ένα θέμα. Η τηλεδιάσκεψη μπορεί να ηχογραφείται και να αποτελέσει το επεισόδιο μιας εκπομπής. 

Αντίστοιχα, μέσω των εργαλείων επικοινωνίας και συνεργασίας της Κοινότητας του European School Radio μπορεί ο/η εκπαιδευτικός να αναζητήσει άλλους συναδέλφους της ίδιας ειδικότητας και να σχεδιαστεί μία συνεργατική εκπομπή των τάξεων τους μέσω τηλεδιάσκεψης σε μία συγκεκριμένη θεματική. Με την αξιοποίηση σύγχρονων διδακτικών τεχνικών για την καλλιέργεια του γραπτού και προφορικού λόγου εξ αποστάσεως, μπορεί να αναδειχθεί η επιχειρηματολογία μέσα από το ραδιόφωνο, εφόσον προσφέρεται ένα αυθεντικό επικοινωνιακό πλαίσιο, στο οποίο οι μαθητές/τριες θα ανταποκριθούν με ευχαρίστηση.

 

 • Ζώνη Εκπομπών Εκπαιδευτικού Περιεχομένου στο European School Radio

Η νέα ζώνη του Μαθητικού Ραδιοφώνου μπορεί να αποτελέσει αφόρμηση για πολλές δραστηριότητες, που θα δημιουργούν οι εκπαιδευτικοί για τους μαθητές και τις μαθήτριές τους. Μέσα από το πλούσιο αρχείο Podcast του European School Radio σκοπεύουμε να ανασύρουμε τις εκπομπές που υπήρξαν υποδειγματικές ως προς την εκπαιδευτική τους αξιοποίηση στην ευρύτερη εκπαιδευτική κοινότητα. Σας καλούμε να ανατρέξετε στο αρχείο του σχολείου σας και να μας προτείνετε τις εκπομπές που πιστεύετε ότι μπορούν να ενταχθούν στην νέα “ESR Εκπαιδευτική Ζώνη” του ραδιοφωνικού προγράμματος κατά τις πρωινές ώρες.

 

 • Esr Learning- Υποστήριξη στη διδασκαλία με τη βοήθεια των εργαλείων σύγχρονης και ασύγχρονης επικοινωνίας και συνεργασίας

Στην περίπτωση αυτή, μπορείτε να αξιοποιήσετε το European School Radio με δύο τρόπους.

Πρώτον, μέσω της Κοινότητας του European School Radio διευκολύνεται η επικοινωνία μεταξύ των εγγεγραμμένων μελών μέσω Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου (εκπαιδευτικοί και μαθητές/τριες). Μπορούν να αποστέλλονται προσωπικά ιδιωτικά μηνύματα μέσω της Κοινότητας, να γράφονται θέματα στο δημόσιο φόρουμ, αλλά ακόμα δίνεται η πρόσβαση σε σημαντικές δυνατότητες, όπως η δημιουργία Ομάδων που μπορεί να αποτελέσει ένα κλειστό και ασφαλές περιβάλλον εργασίας για οργάνωση, επικοινωνία και συνεργασία (ανάρτηση αρχείων, ιδιωτικό φόρουμ) για τα μέλη που την απαρτίζουν. 

Δεύτερον, οι δραστηριότητες του ραδιοφώνου μπορούν να αξιοποιηθούν στα περιβάλλοντα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και μπορούν να ενσωματωθούν στα διαδικτυακά μαθήματα που ετοιμάζετε για τις τάξεις σας, για εμπλουτισμό του πολυμεσικού σας υποστηρικτικού υλικού.

 

Μην ξεχνάτε ότι συνεχίζεται η Ψηφοφορία Ακροατών στον Μαθητικό Διαγωνισμό Ραδιοφωνικού Μηνύματος και Τραγουδιού “Κάν’ το ν’ ακουστεί 2020” και οι μαθητικές πρωτότυπες δημιουργίες περιμένουν την “καρδιά σας”! Σας περιμένουμε, επίσης,  ζωντανά στην τελευταία Ραδιοφωνική Εκπομπή “Κάν’ το ν’ ακουστεί στον αέρα”, είτε εκπροσωπώντας τη ραδιοφωνική σας ομάδα (εάν είστε σε Νηπιαγωγείο ή Δημοτικό) είτε ενθαρρύνοντας τους μαθητές και τις μαθήτριες της ομάδας σας (Γυμνάσιο, Λυκείο) να μιλήσουν απευθείας στο “European School Radio, Το Πρώτο Μαθητικό Ραδιόφωνο”, το δικό τους ραδιόφωνο, για την εμπειρία τους! 

 

Υποστήριξη στις δράσεις σας

Η Ομάδα του Μαθητικού Ραδιοφώνου θα είναι δίπλα σας για να σας υποστηρίξει σε όποια δράση αναλάβετε να υλοποιήσετε. Ήδη βρισκόμαστε στη διαδικασία δημιουργίας εξειδικευμένων Οδηγών. Παράλληλα, μπορείτε να χρησιμοποιείτε το πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό που θα βρείτε στο μενού “Υποστήριξη” του http://europeanschoolradio.eu/el:

 

Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι το European School Radio θα υποβάλει αίτημα στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής για τη επίσημη ένταξη του Μαθητικού Ραδιοφώνου στη σχολική εκπαίδευση, στο πλαίσιο της δράσης “Πλατφόρμα 21+: Εργαστήρια Δεξιοτήτων”. Σας προσκαλούμε να εκδηλώσετε το ενδιαφέρον σας για συμμετοχή στο μητρώο Εκπαιδευτών του European School Radio (στη γεωγραφική σας περιοχή).

 

Παρακαλούμε, συμπληρώστε τη φόρμα “Εκδήλωση ενδιαφέροντος για την αξιοποίηση του Μαθητικού Ραδιοφώνου στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση”

και τη φόρμα Πρόταση ένταξης εκπομπής στη Ζώνη Εκπομπών Εκπαιδευτικού Περιεχομένου του European School Radio” (για κάθε εκπομπή θα κάνετε εκ νέου υποβολή).

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *