Εκπομπή: Ένα παιχνίδι

Περιγραφή:

-
-
Συχνότητα: Εβδομαδιαία,

Επεισόδια

Ένα παιχνίδι

Σχολείο: 7ο Δημοτικό Σχολείο Άργους

Ένα ραδιοφωνικό σποτ για τη σημασία της ενημέρωσης και πρόληψης των μολυσματικών ασθενειών.