Εκπομπή: Έχω δικαίωμα!

Περιγραφή:

Όλα τα παιδιά έχουν συγκεκριμένα δικαιώματα που ορίζονται από τις Διεθνείς Συμβάσεις, το Σύνταγμα και τους νόμους κάθε χώρας. Η ραδιοφωνική ομάδα του 1ου Γενικού Λυκείου Αγίας Παρασκευής ευαισθητοποιημένη πάνω σε ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων ετοίμασε ένα σποτάκι σχετικό με τα δικαιώματα του παιδιού.

-
Συχνότητα: Εβδομαδιαία,

Επεισόδια

Έχω δικαίωμα!

Σχολείο: 1ο Γενικό Λύκειο Αγίας Παρασκευής
9 Απριλίου 2016 14:51

Όλα τα παιδιά έχουν συγκεκριμένα δικαιώματα που ορίζονται από τις Διεθνείς Συμβάσεις, το Σύνταγμα και τους νόμους κάθε χώρας. Η ραδιοφωνική ομάδα του 1ου Γενικού Λυκείου Αγίας Παρασκευής ευαισθητοποιημένη πάνω σε ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων ετοίμασ …