Εκπομπή: Αθλητισμός

Περιγραφή:

-
-
Συχνότητα: Εβδομαδιαία,

Σχολείο: Γενικό Εκκλησιαστικό Γυμνάσιο – Λύκειο Νεαπόλεως– Γενικό Εκκλησιαστικό Γυμνάσιο - Λύκειο Νεαπόλεως