Εκπομπή: ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ

Περιγραφή:

ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ (ΕΝΕΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ) ΤΑ ΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ ΕΓΡΑΨΑΝ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΥΠΟ ΤΗΝ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΤΟΥ κ. ΠΡΩΤΟΓΕΡΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ.


-
Συχνότητα: Εβδομαδιαία,

Σχολείο: 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ


Επεισόδια

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ

Σχολείο: 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ
9 Απριλίου 2016 14:51

ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ (ΕΝΕΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ) ΤΑ ΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ ΕΓΡΑΨΑΝ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΥΠΟ ΤΗΝ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΤΟΥ κ. ΠΡΩΤΟΓΕΡΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ.