Εκπομπή: ΑΝΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Περιγραφή:

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΣΕΒΑΣΜΟΥ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ.


-
Συχνότητα: Εβδομαδιαία,

Σχολείο: 1ο Γενικό Λύκειο Πεύκης


Επεισόδια

ΑΝΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Σχολείο: 1ο Γενικό Λύκειο Πεύκης
9 Απριλίου 2016 14:51

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΣΕΒΑΣΜΟΥ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ.