Εκπομπή: ΑνσεαγκαλιάΖΩ

Περιγραφή:

Το μόνο πράγμα που θα μας σώσει από τις δύσκολες καταστάσεις είναι, αν ανοίξουμε την αγκαλιά μας, δεν ξεχάσουμε την ανθρωπιά μας και δεν κλείνουμε τα μάτια στις ανοιχτές πληγές. Μόνο έτσι θα πάρει θέση η ευτυχία στην καρδιά.
Ε1
Χρήστος Τζίκας
Εκίζογλου Μερσίνα


-
Συχνότητα: Εβδομαδιαία,

Σχολείο: 3ο Δημοτικό Σχολείο Αγίου Δημητρίου


Επεισόδια

ΑνσεαγκαλιάΖΩ

Σχολείο: 3ο Δημοτικό Σχολείο Αγίου Δημητρίου
25 Φεβρουαρίου 2017 14:51

Το μόνο πράγμα που θα μας σώσει από τις δύσκολες καταστάσεις είναι, αν ανοίξουμε την αγκαλιά μας, δεν ξεχάσουμε την ανθρωπιά μας και δεν κλείνουμε τα μάτια στις ανοιχτές πληγές. Μόνο έτσι θα πάρει θέση η ευτυχία στην καρδιά. Ε1 Χρήστος Τζίκας Εκίζογλου …