Εκπομπή: Αντιμετωπίζω τον Εκφοβισμό από το Σχολειόφωνο του 1ου Γυμνασίου Κιάτου.

Περιγραφή:

Εκπομπή με συνεντεύξεις-εμπειρίες και τραγούδια σχετικά με τον εκφοβισμό στο σχολείο.

Συχνότητα: Εβδομαδιαία,