Εκπομπή: Απειλούμενα Ζ

Περιγραφή:

Οι μαθητές της Πέμπτης τάξης με αφορμή το μάθημα της Γεωγραφίας μας ενημερώνουν για τα απειλούμενα είδη ζώων.

Συχνότητα: Εβδομαδιαία,

Επεισόδια

Απειλούμενα Ζ

Σχολείο: 6ο Δημοτικό Σχολείο Βύρωνα
5 Μαΐου 2017 14:51

Οι μαθητές της Πέμπτης τάξης με αφορμή το μάθημα της Γεωγραφίας μας ενημερώνουν για τα απειλούμενα είδη ζώων.