Εκπομπή: ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Περιγραφή:

Τα παιδιά βάζουν τα αγαπημένα τους τραγούδια και καλωσορίζουν το καλοκαίρι.

Συχνότητα: Εβδομαδιαία,