Εκπομπή: ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Περιγραφή:

Τα παιδιά βάζουν τα αγαπημένα τους τραγούδια και καλωσορίζουν το καλοκαίρι.


Συχνότητα: Εβδομαδιαία,

Σχολείο: 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΓΟΥΣ